Garancija, tj. jamstvo jedno je od temeljnih prava potrošača. Pravo potrošača na ostvarenje jamstva nastupa odmah po preuzimanju kupljene robe i izdanog računa. Račun predstavlja ugovor o prodaji kojim su ugovorena prava i obaveze nastale u odnosu trgovac-kupac koje se odnose na kupljenu robu.

Reklamacije koje se šalju putem kurirskih službi moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve nepropisno zapakirane reklamacije ili one kod kojih je došlo do vidljivih oštećenja u transportu Eurotrade d.o.o neće preuzeti. Takve će reklamacije biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Zamjena dijelova prije provjere eventualnih nedostataka nije moguća.

Nakon slanja uređaja radi ostvarenja jamstva isti se predaje u servis na dijagnostiku. Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti uređaja nije moguća. Osoblje servisa telefonom ili e-mailom kontaktirat će kupca kako bi ga obavijestili je li kvar na uređaju pokriven jamstvom.

Što se tiče trenutnog stanja tehnologije, nije moguće garantirati stopostotnu ispravnost hardverskih i softverskih komponenata te međusobnu kompatibilnost svih komponenta ponuđenih u cjeniku.

Ako imate dodatna pitanja, obratite nam se na e-mail: [email protected]

Kako bi povrat reklamacije prošao bez poteškoća, molimo vas da se pridržavate sljedećih uputa:

  1. Upakirajte robu u kartonsku kutiju i zaštitite proizvod, kako bi mogućnost oštećenja u transportu bila minimalna.
  2. Uz uređaj priložite sav dobiveni pribor koji ste dobili pri kupnji.
  3. Računalne komponente uključuju vrlo osjetljivu opremu. Prije transporta, na vidljivo mjesto istaknite potencijalnu lomljivost artikla.
  4. Uz pošiljku priložite kopiju računa te označite dodatno koji artikl šaljete s računa. Potpunu pošiljku pošaljite na adresu:

Reklamacije
Eurotrade d.o.o.
Gospodarska ulica 15
10255 Donji Stupnik

Ako imate dodatna pitanja vezana uz povrat artikala zbog reklamacije, možete nas kontaktirati na e-mail: [email protected]

Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

– Oštećenja i kvarovi nastali nestručnim i nepravilnim rukovanjem.

– Oštećenja nastala zbog nepravilnog rukovanja poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani u uputstvima za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima (povećani postotak vlage, visoke i niske temperature). Primjer: spajanje uređaja na nepredviđene izvore napona mogu dovesti do oštećenja uređaja, topljenja pojedinih dijelova te stvaranja uočljivog oštećenja koje nije pokriveno jamstvom. Također, korištenje uređaja u prostorima neprilagođene temperature i vlažnosti stvara kondenzat koji može dovesti do kvara komponenata.

– Oštećenja i kvarovi nastali zbog neovlaštenog popravka artikala i uređaja treće neovlaštene osobe.

– Mehanička oštećenja na komponentama (procesor, matična ploča, grafička kartica, diskovi i sl.): lomovi, ogrebotine, napuknuća.

– Oštećenja raznih vrsta nastalih u transportu zbog neprimjerenog pakiranja proizvoda. Ako je došlo do oštećenja prilikom transporta, u najkraćem ćemo vas roku o tome obavijestiti kako biste mogli kontaktirati transportnu službu i obavijestiti je o problemu. Sigurnost neispravnog artikla tijekom transporta vaša je odgovornost, mi odgovornost preuzimamo u trenutku primitka proizvoda.

– Oštećenja diskova i ostalih medija za pohranu podataka nastala nepravilnom montažom i korištenjem. Primjer: uporaba nestandardnih i predugačkih vijaka za montažu tvrdog diska može dovesti do oštećenja diska, gubitka podataka te u ekstremnim slučajevima i do kratkog spoja u kojem i ostale komponente mogu biti uništene.

– Oštećene ili potrgane garancije naljepnice. Ovo ne uključuje garancijske naljepnice na gotovim konfiguracijama. Ako naljepnice maknete s gotovih konfiguracija, ostaje vam zasebno jamstvo za svaku komponentu.

Unatoč pažljivom pakiranju artikala, uvijek postoji mogućnost oštećenja prilikom transporta. Preporučamo da prilikom preuzimanja pošiljke obratite pažnju na sljedeće:

– Prilikom preuzimanja pošiljke pomno pogledajte je li karton oštećen ili otvaran.
– Pregledajte ljepljivu traku kojom je paket zapečaćen te provjerite je li oštećena.
– Odmah pregledajte sadržaj pošiljke. Ako uočite nedostatke, odmah ih prijavite dostavljaču i nama.

Brzina dojave je ključna kako bismo problem mogli proslijediti odgovornim osobama. Držimo se roka određenog za prijavu te u slučaju kašnjenja nismo u mogućnosti postaviti zahtjev za naknadu štete. Rok za prijavu je 24 sata od primitka paketa. Obvezujemo se da ćete o eventualnim oštećenjima koja nastaju pri Vašem slanju artikala u našu trgovinu biti pravovremeno obaviješteni. Nepravilnosti koje nastaju u toku transporta molim da  nam dojavite e-mailom na adresu: [email protected]. Potrebno je uz opis oštećenja (problema) priložiti i slike spornog paketa (vanjska i unutarnja ambalaža) te proizvoda, također na navedenu e-mail adresu [email protected]

Nakon prijave kurirskoj službi, slobodni ste nam poslati artikl uz pisani dokaz prijave oštećenja kurirskoj službi. Po primitku istog, artikl će se detaljno pregledati te procijeniti nastala oštećenja. Po procjeni bit ćete obaviješteni o daljnjoj proceduri.