Novosti

Spremni za državnu maturu!

Što je državna matura i kada se polaže?

Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji učenici srednjih škola polažu nakon završetka četvrtog razreda tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja, bilo da je riječ o gimnazijskom ili strukovnom obrazovanju, te nije obvezna samo ukoliko učenik odluči ne upisati fakultet odnosno nastaviti svoje obrazovanje na fakultetu ili akademiji.

Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignuća znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su prethodno stekli tijekom svoga obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kroz nastavni plan i program. Državna matura se provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Dijelovi državne mature se sastoje od obveznoga i izbornog dijela.
Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine, 
A – višoj i B – osnovnoj.
Polažu se tri obavezna predmeta i broj izbornih predmeta prema želji. Na temelju dobivenih rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, koja omogućava nastavak školovanja ili samo zapošljavanje unutar države.

Srednja.hr

Kod pisanja ispita iz Matematike, Fizike i Kemije, smijete koristiti kalkulator.
Po svojim karakteristikama to mora biti znanstveni kalkulator.
Ne smije imati mogućnosti bežičnog povezivanja s drugim uređajem, uporabe memorijske kartice, simboličkog računanja i grafičkog rješavanja. U početku se također navodilo da ne smije imati mogućnost deriviranja i integriranja što je izazvalo paniku jer na tržištu postoje znanstveni kalkulatori koji imaju tipku za računanje derivacije u točki i određenog integrala. Takvi su kalkulatori dozvoljeni! Nedozvoljeni su oni koji s integralima i derivacijama mogu provoditi simbolički račun (računaju sa slovima).

Casio

Casio je međunarodna kompanija specijalizirana za elektroniku. Osnovana je 1946. godine u Japanu. 1957. godine Casio je predstavio prvi električni kompaktni kalkulator na svijetu. Renomirani je proizvođač kalkulatora, satova, glazbenih instrumenata, mobilnih uređaja, fotoaparata.

ncvvo.hr
Dopušteni i nedopušteni tipovi kalkulatora
na državnoj maturi

Donosimo vam popis dopuštenih odnosno zabranjenih kalkulatora koji se mogu koristiti na ispitima državne mature, uz kalkulator maturanti će na ispitu dobiti i knjižicu s formulama koja je također objavljena na stranicama NCVVO-a.
Kao i prijašnjih godina na višoj razini ispit iz matematike pisat će se 180 minuta, a na osnovnoj razini vrijeme pisanja ispita je 150 minuta. Provjeravaju se obrazovni ishodi u područjima brojevi i algebra, funkcije, jednadžbe i nejednadžbe te geometrija. Za svako područje ispitivanja u tablicama su napisani posebni ciljevi ispita, odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora znati, razumjeti i treba učiniti kako bi postigao uspjeh na ispitu.

Dragi maturanti i budući akademici želimo vam puno sreće, znanja i smirenosti na državnoj maturi!