Novosti

Kako uspješno provesti promidžbu i vidljivost EU projekata

Bespovratna sredstva iz EU fondova javna su sredstva iz pretpristupnih programa i budućih strukturnih instrumenata dodijeljena putem natječaja najboljim projektnim prijedlozima. Naziv „bespovratno“ često zna dovesti u zabludu prema javnosti s obzirom da se govori o sredstvima koja su strogo namjenska, definirana ugovorom i bespovratna samo ako se potroše u skladu s pravilima ugovora.

Projekti koji se financiraju bespovratnim sredstvima moraju imati javne, a ne privatne koristi odnosno učinke, pridonositi općem interesu i izravno pomagati u rješavanju problema koje  prijavitelj identificirao u ciljnoj skupini projekta, dok je korisnik tijekom provedbe EU projekta dužan informirati javnost o potpori koju je dobio putem raznih elemenata, a jedan od njih je provedba kroz promidžbu i vidljivost.

Elementi za promidžba i vidljivost kroz projekte EU mogu uključivati: 

 • Letke, brošure i Newsletter-e
 • Internetske stranice
 • Trajna i privremena informacijska ploča
 • Spomen ploče
 • Banner-i
 • Promotivne predmete
 • Fotografije
 • Audiovizualne produkcije
 • Informativne kampanje

Publikacije poput letaka, brošura i newsletter-a mogu biti korisne pri prenošenju rezultata projekta specifičnoj publici

 • Letci moraju sadržavati osnovne činjenične informacije kao i adrese na kojima se mogu dobiti daljnje informacije
 • Brošure sadržavaju detaljnije informacije projekta
 • Newsletter-e karakterizira periodičnost objavljivanja, a objavljuju se kako bi informirali o napretku projekta.

Svi letci i brošure trebaju sadržavati osnovne elemente vizualnog identiteta EU, odnosno logo EU i isključenje odgovornosti te detalje o projektu, kao i ime, adresu, telefon, fax i e-mail osobe za kontakt.

Internetske stranice

Internetske stranice se sve češće smatraju osnovnim sredstvom komunikacije, ali zasebne Internetske stranice za svaki projekt nisu uvijek neophodne, budući da se informacija može jednostavno učiniti dostupnom.
U slučaju kada će aktivnost biti dugog vijeka te će uključivati velike količine materijala koji se može prenositi putem Internetskih stranica, u planu za promidžbu i vidljivost može se predvidjeti uspostava neovisne Internetske stranice u svezi s projektom.

Trajna i privremena informacijska ploča

vezani uz infrastrukturu koje financira EU trebaju biti jasno identificirani kao takvi pomoću ploča koji opisuju projekt. Ploče trebaju biti jasno vidljivi kako bi prolaznici mogli pročitati i razumjeti značajke projekta.
Ploče se trebaju postaviti uz prilazne pravce mjestu gdje se projekt provodi, te tu trebaju ostati od početka projekta do šest mjeseci nakon završetka projekta.
Oblik, veličina i dimenzije panoa razlikuju se ovisno o količini informacija koje se moraju prenijeti te o tome je li pano prijenosan ili učvršćen.

Roll-up banner

Banner-i se trebaju izraditi kada je to naznačeno u Komunikacijskoj strategiji projekta. Njihova svrha jest da služe kao pozadinska kulisa tijekom posebnih priredbi kao što su svečana otvorenja ili konferencije.

Promotivni materijali
Promotivni materijali moraju se dijeliti kada je to naznačeno u Strategiji komunikacije projekta.
Sve vrste promotivnih predmeta (kao npr. majice, kape i kemijske olovke) može izraditi Biroprint kao pomoćni materijal za informativne i promidžbene aktivnosti u okviru njihovog projekta.
Na proizvedenim promotivnim predmetima treba biti jasno naznačen logo EU, te po mogućnosti navedene riječi «Europska unija», opće poruke ili opće izjave. Službenik za odnose s javnošću može osigurati ogledne primjerke takvih predmeta.
Na određenim promotivnim predmetima (npr. kemijskim olovkama i banneri-ma) gdje nije moguće uključiti opće poruke u cijelosti, treba se pojavljivati barem logo EU te jedna od općih poruka usuglašena s Delegacijom Europske unije.