Novosti

Izrada i montaža privremenih informacijskih i trajnih ploča ili panoa za EU projekte.

Biroprint nudi uslugu izrade i montaže privremenih informacijskih i trajnih ploča ili panoa za EU projekte.

Ploče izrađujemo na aluminijskoj ploči s PVC naljepnicom otpornom na vanjske utjecaje. Aluminijska ploča je debljine 3mm (prednja i stražnja strana aluminij, ispuna od plastike) te je otporna na koroziju. Tisak je otporan na vanjske utjecaje (vlaga, UV zrake) te garantira otpornost od 3 godine. Tisak može biti dodatno zaštićen laminacijom te je otpornost u vanjskim uvijetima 5 godina.

Privremena informacijska ploča

Za svaki projekt (operaciju) koji se sastoji od financiranja infrastrukture ili građevinskih radova, a za koji iznos javne potpore za operaciju premašuje 500 000 eura, korisnik postavlja privremenu informacijsku ploču značajne veličine.

  • Informacijska ploča mora uključivati sljedeći sadržaj:

– Amblem Unije i tekst: „Europska unija“

– Napomenu o fondu iz kojeg je sufinanciran projekt: „Projekt je sufinancirala Europska unija iz… (naziv fonda).

– Izjavu/slogan „Zajedno do fondova EU“

Navedeni sadržaj mora zauzimati najmanje 25 % ploče.

  • Preostali dio informacijske ploče (75 %) namijenjen je opisu projekta. Minimalno treba sadržavati sljedeće elemente:

– Logotip europski strukturni i investicijski fondovi

– Naziv projekta (operacije)

– Naziv korisnika

– Vrijednost projekta i iznos EU sufinanciranja, izraženo u kunama

– Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Ukoliko to želi, korisnik na informacijsku ploču može uključiti i hrvatsku zastavu.

Informacijske ploče s navedenim sadržajem postavljaju se uz prilazne pravce lokaciji gdje se projekt provodi. Njihov sadržaj treba biti jasno vidljiv kako bi prolaznici mogli pročitati i razumjeti značajke projekta. Informacijske ploče se postavljaju na početku provedbe projekta. Najkasnije tri mjeseca nakon dovršetka projekta (operacije) korisnik je dužan informacijsku ploču zamijeniti trajnom pločom. Dimenzije ploče moraju biti takve da sadržaj bude jasno vidljiv (preporučene minimalne dimenzije su 70 x 100 cm).

Trajna ploča ili pano

Najkasnije tri mjeseca nakon dovršetka provedbe projekta (operacije) korisnik je dužan na mjestu koje je javnosti lako vidljivo postaviti trajnu ploču značajne veličine7 za projekte (operacije) koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a) ukupna javna potpora za projekt (operaciju) prelazi iznos od 500 000 EUR

(b) projekt (operacija) obuhvaća kupovinu fizičkog predmeta ili financiranje infrastrukture ili građevinskih radova.

  • Trajna ploča mora uključivati sljedeći sadržaj:

– Amblem Unije i tekst „Europska unija“

– Hrvatsku zastavu

– Napomena o fondu iz kojeg je sufinanciran projekt: „Projekt je sufinancirala Europska unija iz… (naziv fonda).

– Naziv i glavni cilj projekta (operacije)

– Izjavu/slogan „Zajedno do fondova EU“

Navedeni sadržaj mora zauzimati najmanje 25 % ploče.

Ploča mora biti dovoljno velika da njezin sadržaj bude jasno vidljiv; preporučene su dimenzije oko 65×50 cm, ako okolnosti dopuštaju.

Na trajnu ploču korisnik mora uključiti i logotip europski strukturni i investicijski fondovi. Trajna ploča treba biti postavljena na vidljivom mjestu (npr. pročelje građevine). Ishodovanje dozvole za postavljanje spomen ploče na pročelje zgrada odgovornost je korisnika, u skladu s važećim propisima.